Integritetspolicy

Integritetspolicy

EKT Svenska El- och Kraftteknik AB är registeransvarig för den personliga information du lämnar in i din ansökan. I samband med lämnande av uppgifter godkänner du denna policy och samtycker till den behandling av dina personuppgifter som beskrivs nedan.

När du ansöker om ett jobb, accepterar du att vi registrerar och sparar de personuppgifter du anger i din ansökan.

Vi kan dela din ansökan med våra anställda som är inblandade i rekrytering och tredje part som hjälper oss i rekryteringsprocessen, inklusive rekryteringsföretag, leverantörer av tester etc.

Vi sparar din ansökan och all annan information du har lämnat till oss tills rekryteringsprocessen har slutförts och under en period därefter så länge vi anser din ansökan relevant för oss, men under inga omständigheter längre än 24 månader.

Din personliga information samlas endast in utifrån ditt frivilliga samtycke och bearbetas och lagras endast för att hantera din ansökan. Som en del av rekryteringsprocessen kan vi också söka ytterligare information om dig från Internet, inklusive sociala medier.

Dessutom kan vi dela din personliga information med offentliga och rättsliga myndigheter om vi är skyldiga att lämna ut din personliga information till dem.

Ändringar av denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna policy i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tolkningar av lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda problem eller störningar. Den vid var tid gällande policyn hålls tillgänglig på vår webbplats.

Genom att skicka in dina personuppgifter och ansökningar till oss har du:

  1. Läst, förstått och accepterat ovanstående integritetspolicy.
  2. Godkänt att de uppgifter som lämnats till oss är fullständiga och sanna efter bästa kännedom och förstår att avsiktliga försummelser och felaktiga uttalanden kan leda till att din ansökan avslås eller till din senare uppsägning.
  3. Ger ditt fria samtycke till behandlingen av den inlämnade och senare samlade informationen.