El_Kraft

EL- OCH KRAFTTEKNIK

EL- OCH KRAFTTEKNIK

EKT har lång erfarenhet av att utföra elinstallationer med tillhörande service, såväl låg- som högspänning. Här finns all kompetens samlad på ett ställe.

Våra uppdrag har bestått av allt ifrån projektering, montage, installation, idrifttagning, provningar, projektledning till service av avancerade elanläggningar.

Exempel på arbeten:
Inkoppling av transformatorer
Kabelavslut och skarvning av högspänningskablar
Ställverksmontage
Idriftagning
Reläprovning
Installation av reservkraftsanläggningar
Installation inom Kontor/fastighet

Teknikerna på EKT har tillsammans mer än 50 års erfarenhet av reservkraft såsom generatorer, UPS, 48 voltsystem och avancerade försörjningssystem.

Kontakta Oss

    040 – 630 75 00

    info@ekt.se

EKT Svenska El- och Kraftteknik AB
Kosterögatan 9
SE-211 24 MALMÖ