Konsult

KONSULT

KONSULT

En noggrann planering är en förutsättning för ditt projekt och slutresultat. Med en väl genomförd projektering och förstudie minskas riskerna i projekten och leveranssäkerheten ökar.

VI har lång erfarenhet av att driva projekt inom el, nätverk och datacenter.

Vi erbjuder en fullständig service inom dessa områden. Med kunskap menas att vi ansvarar för hela kunnandet ifrån konstruktion, projektering och dokumentation.

Kontakta Oss

    040 – 630 75 00

    info@ekt.se

EKT Svenska El- och Kraftteknik AB
Kosterögatan 9
SE-211 24 MALMÖ