Service

SERVICE

SERVICE

EKT erbjuder service i form av förebyggande underhåll, felavhjälpning. Vi ser till att våra kunder har en driftsäker produktion med kontinuerligt underhåll och snabb service.

Exempel på serviceuppdrag:

  • UPS
  • Reservkraftsaggregat
  • Likriktare
  • Automation
  • Funktion/Reläprovning
  • Termofotografering.

Regelbundet underhåll och service är den bästa försäkringen mot kostsamma driftstörningar. Vi jobbar proaktivt, engagerat och målmedvetet vid både underhållservice och felavhjälpning.

Eftersom alla verksamheter är unika kan vi erbjuda kundunika serviceavtal som vi anpassar i nära samarbete med våra kunder.

Kontakta Oss

    040 – 630 75 00

    info@ekt.se

EKT Svenska El- och Kraftteknik AB
Segedalsvägen 2
SE-232 91 Arlöv

Vi är en del av team