Brev Fusion

Westerlins Automation AB blir en del av EKT Svenska El- och Kraftteknik AB

Malmö 2023-03-28

Till våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och vänner.

I april och maj 2022 så förvärvade Sparc Group AB samtliga aktier i EKT Svenska El- och Kraftteknik AB samt i Westerlins Automation AB. 

Nu tar vi nästa steg i den uppsatta planen då Westerlins Automation fusioneras in i EKT. 

Vi kommer gemensamt komplettera våra erbjudande mot marknaden och kunna samordna våra resurser på ett ännu mer effektivt sätt.

Påbörjade projekt kommer färdigställas med våra redan kommunicerade projektnummer.

Våra telefonnummer förblir oförändrade, medan e-mail kommer att vidarebefordras till nya adresser.

Under våren blir vi också ”sambos” då vi flyttar till nybyggda gemensamma lokaler på Segedalsvägen, nära Toftanäs handelsområde i Malmö. Mer info och inbjudan till vår invigning av lokalerna kommer när exakt datum är bestämt.

I ett separat brev finns information kring faktureringsrutiner för våra leverantörer.

Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra befintliga och nya kunder ett ännu starkare team tillsammans med EKT och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Med vänliga hälsningar   

Martin King VD EKT Svenska El- och Kraftteknik AB

Tord Andersen Affärsområdesansvarig Automation