Start

previous arrow
next arrow
Slider

VÅRA TJÄNSTER

EKT utför kompletta installationer av fastighetsnät, fiber, WIFI samt kameraövervakning.

EKT har lång erfarenhet av att utföra elinstallationer med tillhörande service, såväl låg- som högspänning. 

EKT erbjuder service i form av förebyggande underhåll och felavhjälpning. Vi ser till att våra kunder har en driftsäker produktion med kontinuerligt underhåll och snabb service.

En noggrann planering är en förutsättning för ditt projekt och slutresultat. Med en väl genomförd projektering och förstudie minskas riskerna i projekten och leveranssäkerheten ökar.

Kontakta Oss

    040 – 630 75 00

    info@ekt.se

EKT Svenska El- och Kraftteknik AB
Kosterögatan 9
SE-211 24 MALMÖ