Start_New

Westerlins Automation AB blir en del av EKT Svenska El- och Kraftteknik AB

Westerlins Automation AB blir en del av
EKT
Svenska El- och Kraftteknik AB

VÅRA TJÄNSTER

EKT har lång erfarenhet av att utföra elinstallationer med tillhörande service, såväl låg- som högspänning. 

Med vår mångåriga erfarenhet av automatisering av industriella processer genomför vi projekt bestående av elkonstruktion, apparatskåpsbyggnation & programmering av PLC/HMI system för allt från små enkla maskiner till avancerade industrianläggningar.

EKT erbjuder service i form av förebyggande underhåll och felavhjälpning. Vi ser till att våra kunder har en driftsäker produktion med kontinuerligt underhåll och snabb service.

EKT utför kompletta installationer av fastighetsnät, fiber, WIFI samt kameraövervakning.

En noggrann planering är en förutsättning för ditt projekt och slutresultat. Med en väl genomförd projektering och förstudie minskas riskerna i projekten och leveranssäkerheten ökar.

Kontakta Oss

    040 – 630 75 00

    info@ekt.se

EKT Svenska El- och Kraftteknik AB
Segedalsvägen 2
SE-232 91 Arlöv

Vi är en del av team